Máy Bay Bà Già 2019

Đăng ký làm máy bay

Hướng dẫn lên sóng cho máy bay bà già
Nếu bạn là máy bay có nhu cầu tuyển phi công để hẹn hò hãy đăng ký tài khoản sau đó gửi ít nhất 5 hình ảnh của bạn và thông tin gồm tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại vào Email ADMIN@MAYBAYBAGIA.US ngay sau đó bạn sẽ được xuất hiện trên trang web hẹn hò này